Heems Financial Care

Professionele aanpak

De NOVEX, de branchevereniging van Executeurs, heeft een protocol ontwikkeld dat de handelswijze van de levensexecuteur, de toezichthouder en de executeur bepaalt.

In het geval van Professionele Bewindvoering zal de werkwijze worden uitgevoerd volgens de wettelijke gestelde Kwaliteitseisen 2014 van de Rechtbank.

TARIEVEN

Levensexecuteur, Toezichthouder en Executeur

Voorafgaand aan de dienstverlening zal er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Samen bespreken wij wat Heems Financial Care voor u kan betekenen op basis van wat u nodig acht. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Nadat er tot een overeenkomst zijn gekomen zal de tarifering geschieden op basis van een uurtarief, afhankelijk van de aard en soort van de werkzaamheden.

Professionele Bewindvoering

Ook voor professionele bewindvoering zal er in aanvang een kennismakingsgesprek zijn. De tarifering voor Professionele Bewindvoering is vastgesteld door de Overheid en is te vinden in de Staatcourant.