Heems Financial Care werkt als onafhankelijke partij.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, ook als er zich andersoortige problemen voordoen, wordt er nauw samengewerkt met andere disciplines.

Notariskantoren

Aanbevelingen

(Levens)testamenten worden door een notaris opgesteld. Dit kan door uw eigen notaris, maar mocht u zelf geen notaris hebben zijn dan er diverse notariskantoren aan te bevelen welke voor u een (levens)testament kunnen opstellen.

Erfrechtadvocaten

Deskundig advies

Een overlijden gaat vaak gepaard met heftige emoties. Niet alleen het verlies van een dierbare kan daartoe aanleiding geven. Maar ook kan dit tot conflicten leiden tussen personen die bij de nalatenschap betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan hoe het vermogen van de overledene wordt vererft en wat de rechten en plichten zijn van betrokken personen bij de nalatenschap.
Een erfrecht-advocaat kan u een hoop ellende besparen. Het erfrecht is complex en er gelden allerlei termijnen. Daarom is het tijdig inwinnen van deskundig advies van groot belang.

Rechtbank/ Kantongerecht Amsterdam

Professioneel Bewindvoerder

De directeur van Heems Financial Care, Drs. Marian Heemskerk is door het kantongerecht voor onbepaalde tijd benoemd tot professioneel Bewindvoerder. Zij voldoet aan alle wettelijke Kwaliteitseisen zoals gesteld vanaf 2014.

Private Banking

Samenwerking

Door alle aanwezige bankervaring binnen Heems Financial Care kan er met diverse Private- banken en -afdelingen nauw worden samengewerkt om uw vermogen zo goed mogelijk te beheren.

Ayuda Bewind & Nalatenschap

Samenwerkingsverband

Heems Financial Care is een samenwerkingsverband aangegaan met Ayuda Bewind & Nalatenschap te Soesterberg. Wij bieden op elkaar afgestemde diensten aan. Hiermee is de continuïteit van uw diensten onder alle omstandigheden gewaarborgd.

Branchevereniging

NOVEX is een vereniging met leden die betrokken zijn bij het afwikkelen van nalatenschappen en als levensexecuteur. De vereniging biedt een platform voor het delen van kennis en ervaring.

Heems Financial Care is lid van de NOVEX en werkt volgens het NOVEX-protocol.

Meer informatie: novex-executeur.nl

Formulieren 

Binnenkort beschikbaar