Missie

De missie van Heems Financial Care is het behartigen en regie houden op een professionele en deskundige wijze van persoonlijke en financiële belangen van mensen die daar behoefte aan hebben omdat ze daar zelf op enigerlei wijze niet meer toe in staat zijn. Zodat er voor deze klanten weer financiële stabiliteit en rust mag ontstaan.

Visie

Steeds meer mensen zijn kwetsbaar in de huidige maatschappij en hebben geen overzicht meer op hun financiën. Dit zijn veelal (alleenstaande) senioren. De komende jaren zal deze groep alleen maar groeien.

Voor Heems Financial Care liggen daardoor kansen om deze groep te ontzorgen op financieel en aanverwant gebied.

Heems Financial Care

Waarden

Betrokken & Persoonlijk

Klanten ontvangen persoonlijke aandacht als het over behartigen van hun financiële zaken gaat. U staat centraal en uw privézaken zijn in professionele handen. U kunt rekenen op regelmatig contact.

Betrouwbaar & Verantwoordelijk

Ons verantwoordelijkheidsgevoel is groot. Bij ons zijn uw financiële zaken in veilige handen. Alle informatie over uw dossier is te allen tijde voor u toegankelijk.

Bekwaam & Professioneel

U kunt rekenen op professionaliteit. Deze is gebaseerd op gedegen kennis en brede werk- en levenservaring. Wijzigingen op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving worden nauwlettend in de gaten gehouden.