Levensexecuteur
Levensexecuteur
Wat doet een levensexecuteur?
Het levenstestament staat sterk in de belangstelling. U legt uw wensen vast voor het geval u wilsonbekwaam wordt. In een notariële volmacht wordt door een notaris vastgelegd wie namens u uw financiële en medische belangen mag behartigen. U wijst een gemachtigde of vertrouwenspersoon aan.
Zo houdt u met een levenstestament de regie in eigen hand.

Wat legt u zoal vast in een levenstestament?

 • Medische zaken
 • Bankzaken
 • Schenking
 • Beleggingen
 • Een gemachtigde of vertrouwenspersoon
 • Zorg voor uw huisdier

Wat is een levensexecuteur?

Een levensexecuteur/ vertrouwenspersoon is iemand die terwijl u nog leeft uw belangen behartigt, zodra u dit zelf om wat voor reden dan ook niet meer kunt.

 

Wat zijn de diverse taken van een vertrouwenspersoon?

 • Het regelen van bankzaken
 • Het beleggen van uw vermogen
 • De aan- en verkoop van onroerend goed
 • Het aanvaarden of verwerpen van erfenissen
 • Het doen van schenkingen
 • Uitvoeren van uw beschreven wensen
Toezichthouder
Toezichthouder
Wat doet een toezichtshouder?
Een toezichthouder kan notarieel in een levenstestament worden benoemd als bescherming tegen financieel misbruik. U kunt een onafhankelijke persoon aanwijzen die toezicht gaat houden op de vertrouwenspersoon die u heeft aangewezen. Tot hoever dit toezicht moet gaan bepaalt u zelf, de notaris kan u hier advies over geven.

Wat is de rol van de toezichthouder?

Als toezichthouder is de rol ten opzichte van de levensexecuteur:

 • Deskundigheid
 • Controleur
 • Vertrouwenspersoon van de klant
 • Sparringpartner
Executeur
Executeur
Wat doet een 
executeur?
Een executeur is iemand die in een testament is benoemd om de nalatenschap namens de overledene en de erfgenamen af te wikkelen. Een nalatenschap bestaat uit alles wat iemand achterlaat na overlijden. De wet heeft bepaald wat de taken van de executeur zijn. Deze worden meestal grotendeels overgenomen in het testament.

Wat zijn de taken van een executeur?

Welke taken de executeur bij de afhandeling heeft hangt onder meer af van wat er in het testament beschreven staat.

Enkele voorbeelden van de taken: (onderstaande nu iets ingekort)

 • De begrafenis of de crematie regelen;
 • De administratie overnemen (abonnementen opzeggen, openstaande rekeningen betalen etc.);
 • Het beheren van het bezit van de overledene tot de verdeling heeft plaatsgevonden;
 • Het zorgen voor taxatie(s) van bezittingen zoals woning, inboedel, sieraden;
 • De boedelbeschrijving (vermogensoverzicht) opmaken voor de erfgenamen;
 • De verkoop van bijvoorbeeld effecten, auto of kostbaarheden;
 • De aangifte inkomsten- en erfbelasting (laten) regelen;
Bewindvoerder<br />
Bewindvoerder
Wat doet een  bewindvoerder?
Heeft u geen levenstestament en wordt u wilsonbekwaam? Dan wordt alles via de kantonrechter geregeld, benoeming van een professionele bewindvoerder die voor u alle financiële zaken zal gaan regelen.
Heems Financial Care mag voor u als beschermingsbewindvoerder optreden gezien er wordt voldaan aan alle wettelijke gestelde Kwaliteitseisen welke in 2014 door de Rechtbank landelijk zijn vastgesteld.
Kijk hier een korte video van rechtspraak.nl over Bewindvoering

Ga naar video